Ventilatietechnieken

Het autogebruik neemt nog steeds toe. In 2003 telde Nederland al bijna 7.000.000 personenauto’s. Hier komen nog ruim 1.000.000 bestelwagens bij. Het merendeel hiervan is dagelijks op de weg.

 

Voor een goede bereikbaarheid worden steeds meer winkelcentra, kantoren, openbare gebouwen en appartement complexen voorzien van parkeergarages.

 

In de NEN 2443 wordt gesproken over twee typen parkeergarages te weten, open en geslo­ten parkeergarages. Indien sprake is van een gesloten parkeergarage dient gebruik te wor­den gemaakt van mechanische ventilatie.

 

In het verleden werden deze veelal geventileerd met behulp van kanaalwerk. Het nadeel van dit systeem was:

§        Compartimentering

§        Dode hoeken

§        Geen gecontroleerde rookafvoer

§        Hoog energieverbruik

§        Verlies van parkeerruimte

 

De oprichter van PSB b.v., nu HC PS, is de initiatiefnemer van het ventileren van parkeer­garages door middel van impulsventilatoren. Deze impulsventilatoren zijn een afgeleide van het principe tunnelventilatoren zoals toegepast in tunnels. Alle nadelen zoals aangegeven bij toepassing van kanaalwerk werden hiermee weggenomen.

 

Door de unieke ervaringen opgedaan in het nog korte bestaan (meer dan 1.000 parkeer­garages in Nederland, België, Portugal, Enge­land, Duitsland, Qatar, Dubai en Singapore) is HCPS in staat een toegesneden oplossing voor elke parkeergarage te maken die concur­rerend en innovatief is ten opzichte van traditio­nele ventilatiesystemen.

 

I.s.m. HCPS, onderdeel van de HC groep, voorziet Miac electro de aanleg  van de nieuwste ventilatietechnieken, brandmeld- en CO/LPG detectie systemen in parkeergarages zowel ondergronds als bovengronds.

 


 
 
copyright © 2006 MIAC electro v.o.f.